Zinok je dôležitý, ale dá sa ním aj predávkovať + prejavy jeho nadbytku

Autor: Miroslav Beňo

Zinok je základný minerál, ktorý sa podieľa na viac ako 100 chemických reakciách vo vašom tele.

Je nevyhnutný pre rast, syntézu DNA a normálne vnímanie chuti. Podporuje tiež hojenie rán, imunitné funkcie a reprodukčné zdravie (1).

Zdravotnícke orgány stanovili prípustnú hornú hladinu príjmu pre zinok na 40 mg denne pre dospelých. Odporúčaná denná dávka je ale oveľa menšia a prijať vám stačí do 15 mg za deň. Pre väčšinu ľudí je nepravdepodobné, že by toto množstvo malo negatívne vedľajšie účinky (1, 2).

Potravinové zdroje s vysokým obsahom zinku zahŕňajú červené mäso, hydinu, morské plody, celozrnné výrobky a cereálie obohatené o minerály. Najvyššie množstvo obsahujú ustrice, ktoré obsahujú až 493% dennej hodnoty v 85 gramovej porcii (1).

Aj keď niektoré potraviny môžu poskytnúť množstvo vysoko nad prípustnú hornú hranicu, nie sú hlásené žiadne prípady otravy zinkom z prirodzene sa vyskytujúceho zinku v potravinách (2).

Predávkovanie zinkom sa však môže vyskytnúť z doplnkov výživy, vrátane multivitamínov, alebo z dôvodu náhodného požitia výrobkov pre domácnosť obsahujúcich zinok.

Nižšie uvádzame 7 najbežnejších príznakov a prejavov predávkovania zinkom.

 

 

Príznaky nadbytku zinku v tele

 

Nevoľnosť a zvracanie

Nevoľnosť a zvracanie sú bežne uvádzanými vedľajšími účinkami otravy zinkom.

Zhodnotenie 17 štúdií o účinnosti doplnkov zinku pri liečbe bežného nachladnutia zistilo, že zinok môže skrátiť dobu prechladnutia, ale nežiaduce účinky boli bežné. Až 46% účastníkov štúdie uviedlo nevoľnosť (3).

Dávky vyššie ako 225 mg sa využívajú v emetikách (dávidlách), ktoré vyvolávajú pocit zvracania a to veľmi rýchlo. V jednom prípade začala ťažká nevoľnosť a zvracanie iba 30 minút po jednej dávke zinku v obsahu 570 mg (4, 5).

Zvracanie sa však môže vyskytnúť aj pri nižších dávkach. V jednej šesťtýždňovej štúdii u 47 zdravých ľudí užívajúcich 150 mg zinku denne sa u viac ako polovice vyskytla nevoľnosť a zvracanie (6).

Aj keď zvracanie môže pomôcť telu zbaviť sa toxického množstva zinku, na zabránenie ďalším komplikáciám nemusí stačiť.

Ak ste užili privysoké množstvo zinku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Bolesť žalúdka a hnačka

Bolesť žalúdka a hnačka sa zvyčajne vyskytujú v spojení s nevoľnosťou a zvracaním.

V jednom prieskume 17 štúdií o doplnkoch zinku a bežnom nachladnutí približne 40% účastníkov hlásilo bolesti brucha a hnačku (3).

Aj keď sú menej časté, hlásené sú tiež podráždenie čriev a gastrointestinálne krvácanie.

V jednej prípadovej štúdii došlo u jedinca k črevnému krvácaniu po užití 220 mg síranu zinočnatého podávaného dvakrát denne na liečbu akné (7).

Ďalej je známe, že koncentrácie chloridu zinočnatého vyššie ako 20% spôsobujú rozsiahle korózne poškodenie gastrointestinálneho traktu (8, 9).

Chlorid zinočnatý sa v doplnkoch výživy nepoužíva, ale pri náhodnom požití výrobkov pre domácnosť môže dôjsť k otrave. Lepidlá, tesniace materiály, tavidlá na spájkovanie, čistiace chemikálie a výrobky na povrchovú úpravu dreva obsahujú chlorid zinočnatý.

 

Príznaky podobné chrípke

Užívanie väčšieho množstva zinku ako horná odporúčaná hranica 40 mg za deň môže spôsobiť príznaky podobné chrípke, ako je horúčka, zimnica, kašeľ, bolesti hlavy a únava (10).

Tieto príznaky sa vyskytujú za mnohých podmienok, vrátane iných minerálnych toxicít. Diagnostika otravy zinkom môže byť teda zložitá.

Pri podozrení na minerálnu toxicitu (otravu minerálmi) môže váš lekár potrebovať vašu podrobnú anamnézu (chorobopis) a stravovacie návyky a tiež krvné testy.

Ak užívate doplnky výživy, nezabudnite to oznámiť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

 

Nízky „dobrý“ HDL cholesterol

„Dobrý“ HDL cholesterol znižuje riziko srdcových chorôb vylučovaním cholesterolu z vašich buniek, čím zabraňuje hromadeniu povlaku upchávajúceho tepny.

Pre dospelých odporúčajú zdravotnícke orgány HDL vyšší ako 40 mg / dL. Nižšie hladiny zvyšujú riziko srdcových chorôb.

Prieskum niekoľkých štúdií o hladinách zinku a cholesterolu naznačuje, že suplementácia viac ako 50 mg zinku denne môže znížiť vaše „dobré“ hladiny HDL a nebude mať žiadny vplyv na váš „zlý“ LDL cholesterol (11, 12, 13).

V danom prieskume sa tiež uvádza, že dávky 30 mg zinku denne, teda nižšie ako horná stanovená hranica, nemali žiadny vplyv na HDL, pri užívaní až počas 14 týždňov (11).

 

Zmeny vašej chuti

Zinok je dôležitý pre vašu chuť. Nedostatok zinku môže v vyústiť do stavu nazývaného hypogeúzia, čo je dysfunkcia chuťových schopností (1).

Je zaujímavé, že zinok presahujúci odporúčané hladiny môže tiež spôsobiť zmeny chuti, vrátane zlej alebo kovovej chuti v ústach.

Typicky sa tento príznak uvádza v štúdiách skúmajúcich zinkové pastilky (kvapky proti kašľu) alebo tekuté doplnky na liečbu bežného nachladnutia.

Zatiaľ čo niektoré štúdie uvádzajú prospešné výsledky, použité dávky sú často vysoko nad 40 mg denne a nežiaduce účinky sú bežné (3).

Napríklad 14% účastníkov týždennej štúdie sa sťažovalo na zhoršenie chuti po rozpustení 25 mg zinkových tabliet v ústach každé dve hodiny počas bdelosti (14).

V inej štúdii s použitím tekutého doplnku uviedlo 53% účastníkov kovovú chuť. Nie je však jasné, ako dlho tieto príznaky pretrvávajú (15).

Ak používate zinkové pastilky alebo tekuté doplnky, uvedomte si, že tieto príznaky sa môžu vyskytnúť, aj keď sa produkt užíva podľa pokynov (16).

 

Nedostatok medi

Zinok a meď súťažia vo vstrebávaní vo vašom tenkom čreve.

Dávky zinku nad stanovenú hornú hranicu môžu narušiť schopnosť vášho tela absorbovať meď. To môže časom spôsobiť nedostatok medi (2).

Rovnako ako zinok, aj meď je nevyhnutným minerálom. Pomáha pri vstrebávaní a metabolizme železa, ktoré je nevyhnutné pre tvorbu červených krviniek. Hrá tiež úlohu pri tvorbe bielych krviniek (17).

Červené krvinky roznášajú kyslík po celom tele, zatiaľ čo biele krvinky sú kľúčovými hráčmi vo vašom imunitnom systéme.

Nedostatok medi vyvolaný pôsobením zinku je spojený s niekoľkými krvnými poruchami (17, 18, 19):

  • Anémia z nedostatku železa: Nedostatok zdravých červených krviniek v dôsledku nedostatočného množstva železa vo vašom tele.
  • Sideroblastická anémia: Nedostatok zdravých červených krviniek v dôsledku neschopnosti správne metabolizovať železo.
  • Neutropénia: Nedostatok zdravých bielych krviniek v dôsledku narušenia ich tvorby.

 

Ak trpíte nedostatok medi, určite nemiešajte svoje doplnky medi so zinkom.

 

Častejšie infekcie

Aj keď zinok hrá dôležitú úlohu vo funkcii imunitného systému, príliš veľa zinku môže potlačiť vaše imunitné reakcie (17).

Toto je zvyčajne vedľajší účinok anémií a neutropénie, ale ukázalo sa, že sa tento stav vyskytuje aj mimo krvných porúch vyvolaných zinkom.

V štúdiách, ktorých testy boli vykonávané v skúmavkách, nadmerný obsah zinku znižoval funkciu T buniek, čo je typ bielych krviniek. T bunky hrajú hlavnú úlohu vo vašej imunitnej reakcii tým, že sa pripájajú a ničia škodlivé patogény (17, 20, 21).

Tento fakt podporujú aj štúdie s ľudskými účastníkmi, ale výsledky sú menej konzistentné.

Malá štúdia s 11 zdravými mužmi zistila zníženú imunitnú odpoveď po tom, čo šesť týždňov požívali 150 mg zinku dvakrát denne (22).

Avšak doplnenie 110 mg zinku trikrát denne po dobu jedného mesiaca malo na starších dospelých zmiešané účinky. Niektorí zaznamenali zníženú imunitnú odpoveď, zatiaľ čo iní mali naopak zosilnenú odpoveď (23).

 

Možnosti liečby predávkovania zinkom

Ak si myslíte, že ste sa mohli predávkovať zinkom, okamžite kontaktujte miestne toxikologické centrum.

Otrava zinkom je potenciálne život ohrozujúca, a preto je dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Môžu vám odporučiť vypiť mlieko, pretože vysoké množstvo vápniku a fosforu v ňom môže pomôcť zabrániť absorpcii zinku v gastrointestinálnom trakte. Aktívne uhlie má podobný účinok (24).

Chelátotvorné látky sú tiež používané pri závažných otravách. Pomáhajú zbaviť telo prebytočného zinku jeho naviazaním v krvi. Potom sa vylúči v moči a nie je absorbovaný do buniek.

 

Zhrnutie na záver

Aj keď niektoré potraviny obsahujú zinok výrazne nad stanovenú hornú hranicu 40 mg denne, predávkovanie sa z prirodzene sa vyskytujúceho zinku v potravinách je veľmi nepravdepodobné.

K predávkovaniu zinkom však môže dôjsť z doplnkov výživy alebo z náhodného nadmerného požitia.

Otrava zinkom môže mať akútne aj chronické účinky. Závažnosť vašich príznakov do značnej miery závisí od dávky a dĺžky užívania.

Pri akútnom požití vysokých dávok zinku sú gastrointestinálne príznaky pravdepodobné. V závažných prípadoch, napríklad pri náhodnom požití výrobkov pre domácnosť s obsahom zinku, môže dôjsť k gastrointestinálnej korózii a krvácaniu.

Dlhodobé užívanie môže spôsobiť menej okamžité, ale závažné vedľajšie účinky, ako je nízky „dobrý“ HDL cholesterol, nedostatok medi a potlačený imunitný systém.

Celkovo by ste nemali prekročiť stanovenú hornú hranicu, iba ak pod dohľadom zdravotných profesionálov. 

Share This