Má užívanie melatonínu nejaké nežiaduce účinky a je návykový?

Autor: Miroslav Beňo

Melatonín je hormón, ktorý produkujú cicavce. Zohráva významnú úlohu pri regulácii spánku a cirkadiánnych rytmov. Melatonín, označovaný ako „spánkový hormón“, sa tvorí v mozgovej epifýze v reakcii na klesajúcu intenzitu svetla, a pripravuje tak telo na spánok.

V posledných rokoch sa celosvetovo rozšírili syntetické melatonínové doplnky, ktoré sa predávajú na liečbu rôznych porúch spánku. Napríklad len od roku 2007 do roku 2012 sa užívanie melatonínu v USA zdvojnásobilo a v súčasnosti patrí k najobľúbenejším doplnkom stravy. Jeho popularita čiastočne pramení z jeho imidžu prírodnej alternatívy k tradičným liekom na spanie, ktoré sú známe svojimi vedľajšími účinkami.

Hoci sa melatonínové doplnky považujú za „prírodné“, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sú neškodné. Regulácia melatonínu, ktorý je Správou pre kontrolu potravín a liečiv (the Food and Drug Administration) kategorizovaný ako doplnok stravy, je v USA voľná a nevyžaduje si rozsiahly výskum, ktorý musia podstúpiť lieky na spanie viazané na predpis a voľnopredajné lieky, takže si ich môže kúpiť ktokoľvek. Na Slovensku je takisto tento doplnok voľne dostupný bez prepisu.

Ľudia, ktorí majú problémy so spánkom, sa niekedy až zúfalo snažia urobiť čo najviac pre to, aby si mohli lepšie pospať, avšak viac neznamená vždy lepšie. Je dôležité si uvedomiť bezpečnostné riziká, ktoré predstavuje užívanie príliš veľkého množstva melatonínu.

 

 

Aké množstvo melatonínu je bezpečné užívať?

Melatonín je možné zakúpiť v akomkoľvek množstve bez lekárskeho predpisu. V súčasnosti ani neexistuje oficiálny konsenzus o optimálnom dávkovaní tohto doplnku. V štúdiách sa často používajú dávky od 0,1 do 10 miligramov, ale za vhodné množstvo na začiatok sa často považujú 2 až 3 miligramy.

Mnohé komerčné prípravky melatonínu obsahujú tento doplnok v oveľa vyšších dávkach. Na základe výskumu tieto vyššie dávky jednoducho nie sú potrebné. Melatonín je hormón a najlepšie je užívať čo najnižšie dávky, ktoré sú stále účinné.

Niektorí vedci sa domnievajú, že účinnosť melatonínu neovplyvňuje ani tak jeho dávkovanie, ako skôr načasovanie užívania.

Pri určovaní vhodného množstva melatonínu pre každého človeka môže nastať viacero problémov. Individuálne reakcie na tento doplnok sa môžu značne líšiť v dôsledku faktorov, ktoré nie sú úplne známe, ale väčšinou zahŕňajú vek, pohlavie, špecifické problémy so spánkom, iné zdravotné stavy a načasovanie jeho užitia.

 

Má melatonín nejaké vedľajšie účinky?

Niekoľko štúdií sa zaoberalo bezpečnosťou melatonínu, ale žiadna z nich neodhalila žiadne závažné vedľajšie účinky (5).

Napriek tomu sa niektorí lekári obávajú, že doplnky s melatonínom môžu znižovať prirodzenú produkciu melatonínu v tele, avšak krátkodobé štúdie takéto účinky nenaznačili (7, 8, 9).

V niekoľkých štúdiách boli zaznamenané všeobecné vedľajšie účinky vrátane závratov, bolesti hlavy, nevoľnosti alebo rozrušenosti. Tie však boli rovnako prítomné a časté v liečených aj placebových skupinách, a preto ich nebolo možné pripísať melatonínu (5, 6).

Doplnky stravy s melatonínom sa vo všeobecnosti považujú za krátkodobo bezpečné, a to aj pri užívaní veľmi vysokých dávok. Je však potrebný ďalší výskum jeho dlhodobej bezpečnosti, najmä u detí (10).

Napriek nedostatku údajov a variabilite dávkovacích režimov sa melatonín pri bežnom užívaní považuje za bezpečný a vo všeobecnosti ho zdraví dospelí ľudia dobre znášajú.

 

Môžete sa stať závislí od melatonínu?

Zatiaľ sa nezdá, že by spôsoboval závislosť alebo abstinenčné príznaky na rozdiel od iných liekov na spanie (6).

Takisto nespôsobuje spánkovú „opicu“ a nevytvára sa naň tolerancia. Inými slovami, nestanete sa na ňom časom závislí, nebudete mať pocit, že potrebujete stále viac a viac. Vďaka týmto vlastnostiam je nepravdepodobné, že by bol melatonín návykový. O melatoníne a účinkoch jeho dlhodobého užívania je však potrebné vykonať dlhodobejší výskum.

To, že je niečo „prírodné“, neznamená, že je to automaticky „bezpečné“. Hoci v čase písania tohto článku neexistujú žiadne správy o tom, že by melatonín spôsoboval závislosť, pri užívaní liekov alebo doplnkov je vždy dobré uvedomiť si možné účinky látky, ktorú prijímate.

 

Môžete sa melatonínom predávkovať?

Doposiaľ neexistujú žiadne klinické dôkazy o tom, že krátkodobé užívanie melatonínu môže u zdravých dospelých ľudí spôsobovať dlhodobé problémy. Je však dôležité poznamenať, že kvalitné štúdie zaoberajúce sa touto témou chýbajú. Súčasný súbor dôkazov pozostáva prevažne z malých štúdií a zaznamenaných prípadov.

V jednej štúdii sa 12 dospelým mužom podával intravenózne melatonín v dávkach 10 miligramov, 100 miligramov alebo placebo. Medzi skupinami neboli zaznamenané žiadne rozdiely v podávaní látok a nevyskytli sa žiadne škodlivé reakcie. V druhej štúdii sa piatim pacientom podávalo 1 000 miligramov perorálneho melatonínu počas približne štyroch týždňov.  Hoci sa pozorovali zmeny v hormónoch hypofýzy, neboli hlásené žiadne toxické účinky.

V rokoch 2000 až 2001 boli v troch prípadových štúdiách zdokumentované osoby, ktoré boli prijaté na pohotovosť kvôli pokusom o samovraždu, pričom každá z nich užila 60 až 150 miligramov melatonínu. Dve z týchto osôb užili spolu s melatonínom aj farmaceutické lieky a alkohol. Boli hlásené minimálne vedľajšie účinky a každá osoba bola bez pretrvávajúcich problémov po poskytnutí náležitej starostlivosti prepustená.

 

Príznaky užitia príliš veľkého množstva melatonínu

Je dôležité zdôrazniť, že aj napriek tomu, že doplnky melatonínu nie sú smrteľné, neznamená to, že sa nemôžu vyskytnúť nežiaduce alebo znepokojujúce vedľajšie účinky. Pri vyšších dávkach melatonínu boli hlásené vedľajšie účinky.

Medzi možné príznaky užitia príliš veľkého množstva melatonínu patria:

 • Bolesť hlavy
 • Hypotenzia (nízky krvný tlak)
 • Hypertenzia (vysoký krvný tlak)
 • Ospanlivosť
 • Vracanie
 • Zhoršenie alopecie areata (autoimunitné ochorenie spôsobujúce vypadávanie vlasov)

 

Keďže melatonín môže ovplyvňovať kardiovaskulárny, dermatologický a centrálny nervový systém, ďalším rizikám môžu byť vystavené osoby s inými ochoreniami. Dôkazy naznačujú, že dodatočný prísun melatonína môže vyvolať depresiu, najmä u ľudí s predispozíciou na toto ochorenie alebo u ľudí, ktorí ju už majú. Výskum na túto tému je však rozporuplný, pretože niektoré štúdie preukázali potenciál melatonínu liečiť depresiu.

Ľudia, užívajúci lieky na riedenie krvi, ako je warfarín, a benzodiazepíny, by mali byť opatrní, pretože je možné, že melatonín s týmito liekmi na seba navzájom pôsobí. Opatrní by mali byť aj ľudia s epilepsiou, pretože melatonín sa spája so zvýšeným výskytom záchvatov.

Výskum naznačuje, že starší ľudia, ktorí majú nižšie prirodzené hladiny melatonínu, môžu byť citlivejší na účinky doplnkov melatonínu. Preto sa odporúča, aby sa pred užívaním melatonínu poradili so svojím lekárom a začali s čo najnižšou dávkou.

 

Čo máte robiť, ak pociťujete vedľajšie účinky po užití príliš veľkého množstva melatonínu?

V porovnaní s ostatnými liekmi na spanie sa melatonín rýchlo uvoľňuje a jeho účinky sú krátkodobé. Ak sa u vás po užití melatonínu objavia nežiaduce príznaky, s najväčšou pravdepodobnosťou stačí počkať, kým vaše telo liek spracuje. V prípade pochybností je však vždy dobré vyhľadať odbornú pomoc. Neváhajte sa obrátiť na svojho lekára alebo miestne toxikologické informačné centrum, ktoré vám poradí, ako zvládnuť nežiadúce príznaky alebo určiť, či potrebujete lekársku starostlivosť.

 

Aké sú dlhodobé účinky užívania melatonínu?

Doposiaľ existuje len málo výskumov o užívaní melatonínu dlhšie ako niekoľko mesiacov, preto o jeho dlhodobých účinkoch veľa toho nevieme. Neexistuje dokonca ani zhoda o tom, čo sa považuje za dlhodobé užívanie melatonínu.

Väčšina obáv z dlhodobého užívania melatonínu sa týka jeho potenciálneho vplyvu na reprodukčné hormóny. Hoci presný mechanizmus účinku je stále nejasný, niektoré správy naznačujú, že melatonín môže negatívne ovplyvňovať reprodukčné hormóny.

 

Je melatonín bezpečný pre deti?

Takmer 25% detí má problémy so spánkom a rodičia sa čoraz častejšie obracajú na melatonín. V rokoch 2007 až 2012 sa užívanie melatonínu u detí zvýšilo sedemnásobne a v súčasnosti je v tejto vekovej skupine druhým najrozšírenejším prírodným doplnkom. Je však potrebný ďalší výskum týkajúci sa bezpečnosti melatonínu pre deti.

Rodičia by mali byť opatrní v súvislosti s nejednotnými údajmi o užívaní melatonínu u detí. Zdá sa, že deti môžu byť obzvlášť citlivé na možné účinky tohto doplnku na reprodukčné hormóny. Melatonín sa spája s oneskorením puberty, nepravidelnou menštruáciou a nadprodukciou hormónu prolaktínu. Je však dôležité poznamenať, že výskumy na túto tému sú protichodné a odborníci sa zhodujú, že táto téma nie je dostatočne preskúmaná.

Rodičia by si tiež mali byť vedomí toho, že melatonín môže znížiť krvný tlak alebo hladinu glukózy v sére. Deti, ktoré užívajú iné lieky alebo majú ochorenia ovplyvňujúce tieto systémy, by sa mali pred začatím užívania melatonínu poradiť so svojím lekárom.

Melatonín by teda mali deti užívať len pod dohľadom lekára a tiež až potom, ako ste vyskúšali iné opatrenia. Väčšinu detských porúch spánku totižto možno zvládnuť zmenami správania, ako je správna hygiena spánku a kognitívna terapia. 

 

Ďalšie obavy z možných rizík

Niektorí odborníci vyslovili ďalšie obavy z možných nežiaducich účinkov, ale väčšina z nich nebola doposiaľ dôkladne preskúmaná.

 • Interakcia s tabletkami na spanie: V jednej štúdii sa zistilo, že užívanie lieku na spanie zolpidem spolu s melatonínom zhoršilo nepriaznivé účinky zolpidemu na pamäť a svalovú výkonnosť (18).
 • Znížená telesná teplota: Melatonín spôsobuje mierny pokles telesnej teploty. Hoci to vo všeobecnosti nie je problém, môže to byť nepríjemné pre ľudí, ktorí majú problémy s udržiavaním tepla. (19).
 • Riedenie krvi: Melatonín môže tiež znížiť zrážanlivosť krvi. V dôsledku toho by ste sa mali poradiť so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať jeho vysoké dávky s warfarínom alebo inými liekmi na riedenie krvi (20).
 • Mnohí odborníci neodporúčajú užívanie melatonínu u detí a dospievajúcich, kým sa nepotvrdí v týchto vekových kategóriách jeho bezpečnosť (5).
 • Keďže melatonín prechádza do materského mlieka, dojčiace matky by mali mať na pamäti, že môže spôsobiť nadmernú dennú ospalosť dojčených detí (22).
Share This