Hodnoty cholesterolu v krvi + prehľadná tabuľka

Autor: Miroslav Beňo

Ak chcete mať zdravé srdce, musíte na tom nepretržite pracovať.

Čím skôr začnete so zdravým životným štýlom, tým budete mať vo vyššom veku pevnejšie zdravie. Je najvyšší čas urobiť malé zmeny, ktoré po rokoch povedú k veľkým zmenám. Je to ako mierna zmena smeru vlaku, ktorá vedie k veľkému rozdielu v jeho konečnom cieli.

Platí to najmä v prípade vysokého cholesterolu.

Cholesterol je tuková látka, ktorú vytvára pečeň. Nachádza sa aj v niektorých potravinách. Vaše telo potrebuje určité množstvo cholesterolu, aby mohlo správne fungovať. Príliš veľa zlého cholesterolu (LDL) vás však vystavuje riziku srdcového infarktu alebo mŕtvice.

Cholesterol v krvnom obehu sa môže hromadiť v stenách ciev a spôsobovať ich upchatie, ktoré môže viesť k:

  • zníženému prietoku krvi do srdca a zvýšenému riziku srdcového infarktu,
  • zníženému prietoku krvi do mozgu a zvýšenému riziku mozgovej príhody.

 

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb zvyšuje vysoká hladina cholesterolu riziko vzniku srdcových ochorení. Preto by ste mali mať hodnoty cholesterolu v norme, aby ste boli zdravý.

 

 

Hodnoty cholesterolu vysvetlené v skratke

Celková hladina cholesterolu je celkové množstvo cholesterolu v krvi. Hodnota sa skladá z:

  • lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)
  • lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL)
  • triglyceridov

 

LDL sa nazýva aj „zlý“ cholesterol, pretože blokuje cievy a zvyšuje riziko vzniku srdcových ochorení. HDL sa považuje za „dobrý“ cholesterol, pretože vás chráni pred vznikom srdcových ochorení. Jednoducho povedané, čím vyšší máte HDL, tým lepšie.

Celkový cholesterol zahŕňa aj triglyceridy. Tie sú ďalším typom tuku, ktorý sa môže hromadiť v tele a považuje sa za „stavebné kamene“ cholesterolu.

Vysoké hladiny triglyceridov a nízke hladiny HDL zvyšujú riziko vzniku srdcových ochorení.

Americká asociácia srdca odporúča, aby si všetci dospelí kontrolovali hladinu cholesterolu každých 4 až 6 rokov, počnúc 20. rokom života, kedy sa hladina cholesterolu môže začať zvyšovať.

Osobám s vysokou hladinou cholesterolu a inými rizikovými faktormi srdca, ako je napríklad cukrovka, sa odporúča testovať sa častejšie.

 

Hladina cholesterolu a vek

Hladina cholesterolu sa s pribúdajúcim vekom zvyšuje. Lekári odporúčajú prijať opatrenia už v ranom veku, aby sa predišlo nebezpečne vysokej hladine cholesterolu, ktorá sa s vekom zvyšuje. Roky nezvládnutý cholesterol sa môže liečiť oveľa ťažšie.

U detí je vysoká hladina cholesterolu pravdepodobná najmenej a stačí, ak si ju nechajú skontrolovať raz alebo dvakrát pred dovŕšením 18. roku života.

Ak však má dieťa ďalšie rizikové faktory, ktoré by mohli spôsobovať vyššiu hladinu cholesterolu, malo by chodiť na kontroly častejšie.

Muži majú zvyčajne počas života vyššie hladiny cholesterolu ako ženy. Hladina cholesterolu u mužov sa s vekom všeobecne zvyšuje. Ženy však nie sú voči vysokej hladine cholesterolu imúnne a zvyšuje sa im často vtedy, keď prechádzajú menopauzou.

 

Hladiny cholesterolu u dospelých

  • Optimálna hladina celkového cholesterolu u dospelých by nemala presiahnuť 200 miligramov na deciliter (mg/dl). Hodnota medzi 200 a 239 mg/dl sa považuje za prijateľne vysokú a hodnota 240 mg/dl a viac sa považuje za vysokú.
  • Hladina LDL cholesterolu by mala byť nižšia ako 100 mg/dl. Hladiny 100 až 129 mg/dl sú prijateľné pre ľudí bez zdravotných problémov, ale môžu byť ohrozujúce pre ľudí so srdcovým ochorením alebo rizikovými faktormi srdcového ochorenia. Hodnota 130 až 159 mg/dl je hraničná a 160 až 189 mg/dl je vysoká. Hodnota 190 mg/dl alebo vyššia sa považuje za veľmi vysokú.
  • Hladina HDL by mala byť vyššia. Hodnota nižšia ako 40 mg/dl sa považuje za hlavný rizikový faktor vzniku srdcových ochorení. Hodnota od 41 mg/dl do 59 mg/dl sa považuje za hranične nízku. Optimálna hodnota hladiny HDL je 60 mg/dl alebo vyššia.

 

Tabuľka hodnôt cholesterolu pre dospelých

Usmernenia pre riadenie hladiny cholesterolu v krvi z roku 2018, uverejnené v časopise Journal of the American College of Cardiology, zadefinovali prijateľné, hraničné a vysoké hodnoty hladiny cholesterolu u dospelých.

Všetky hodnoty sú vyjadrené v mg/dl (miligramy na deciliter) a vychádzajú z meraní nalačno.

 

Celkový cholesterol HDL cholesterol LDL cholesterol Triglyceridy
V norme Menej ako 200 (čím menej, tým lepšie) Ideálna hodnota je 60 alebo viac; prijateľná hodnota pre mužov je 40 alebo viac, pre ženy 50 alebo viac Menej ako 100, ak je prítomná ischemická choroba srdca menej ako 70 Menej ako 149; ideálna hodnota je <100
Hraničný až mierne zvýšený 200 – 239 n/a 130 – 159 150 – 199
Vysoký 240 alebo viac 60 alebo viac 160 alebo viac; 190 je považovaná za veľmi vysokú hodnotu 200 alebo viac; 500 je považovaná za veľmi vysokú hodnotu
Nízky n/a menej ako 40 n/a n/a

 

Cholesterol u detí

Deti, ktoré sú fyzicky aktívne, zdravo sa stravujú, nemajú nadváhu a v ich rodine sa nevyskytuje člen s vysokou hladinou cholesterolu, majú nižšie riziko vysokej hladiny cholesterolu.

Súčasné usmernenia odporúčajú, aby dospelí kontrolovali cholesterol deťom vo veku od 9 až 11 rokov a potom opäť vo veku od 17 až 21 rokov.

Deti s viacerými rizikovými faktormi, ako je cukrovka, obezita alebo vysoká hladina cholesterolu v rodinnej anamnéze, by mali byť vyšetrené vo veku od 2 do 8 rokov a opätovne vo veku od 12 do 16 rokov.

 

Hladiny cholesterolu u detí

Prijateľné hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu u detí sú odlišné ako u dospelých.

  • Prijateľný rozsah celkového cholesterolu u detí je menej ako 170 mg/dl. Hraničný vysoký celkový cholesterol u dieťaťa sa pohybuje od 170 do 199 mg/dl. Akákoľvek hodnota celkového cholesterolu u dieťaťa nad 200 je príliš vysoká.
  • Hladina LDL cholesterolu u detí by mala byť nižšia ako u dospelých. Optimálna hladina LDL cholesterolu u dieťaťa je menej ako 110 mg/dl. Hranične vysoká hodnota je od 110 do 129 mg/dl, zatiaľ čo vysoká hodnota je nad 130 mg/dl.

 

Tabuľka hodnôt cholesterolu pre deti

Podľa JACC sú odporúčané hodnoty cholesterolu pre deti nasledovné, všetky hodnoty sú v mg/dl:

 

Celkový cholesterol HDL cholesterol LDL cholesterol Triglyceridy
V norme 170 alebo menej Viac ako 45 Menej ako 110 Menej ako 75 u detí vo veku od 0 do 9 rokov; menej ako 90 u detí vo veku od 10 do 19 rokov
Hraničný 170 – 199 40 – 45 110 – 129 75 – 99 u detí vo veku od 0 do 9 rokov; 90 – 129 u detí vo veku od 10 do 19 rokov
Vysoký 200 alebo viac n/a 130 alebo viac 100 alebo viac u detí vo veku od 0 do 9 rokov; 130 alebo viac u detí vo veku od 10 do 19 rokov
Nízky n/a Menej ako 40 n/a n/a

 

Share This