Autor: Miroslav Beňo

Kalkulačka BMI na výpočet indexu telesnej hmotnosti pre mužov aj ženy

BMI vzorec

BMI = hmotnosť (v kg) / výška2 (v metroch)

Poznámka: v našej kalkulačke môžete zadať svoju výšku v centimetroch.

Čo je to BMI

BMI je index štíhlosti človeka na základe jeho výšky a hmotnosti a je určené na kvantifikáciu množstva tkaniva. Všeobecne sa používa ako všeobecný ukazovateľ toho, či má človek zdravú telesnú hmotnosť vzhľadom na svoju výšku. Konkrétne sa hodnota získaná z výpočtu BMI používa na kategorizáciu toho, či má osoba podváhu, normálnu váhu, nadváhu alebo obezitu. Tieto rozsahy BMI sa môžu líšiť v závislosti od ďalších faktorov ako je napríklad vek, a niekedy sa tieto rozsahy ďalej delia na podkategórie ako je napríklad silná podváha alebo mierna/silná obezita.

Nadváha alebo podváha môžu mať výrazný vply na zdravie, takže hoci je BMI nedokonalým meradlom zdravej telesnej hmotnosti, môže byť užitočným ukazovateľom všeobecnej váhy.

Limity BMI

Hoci sa BMI vužíva veľmi často pri všeobecných zdravotných meraniach, nie je to dokonalý nástroj na meranie toho, či potrebujete schudnúť. Index BMI neberie do úvahy pomer tuku ku svalov, takže človek s vyšším podielom svalov a menším podielom tuku môže mať podľa BMI nadváhu a pritom je vo výbornej fyzickej kondícii. Prípady, kedy je BMI nepresné:

  • Starší ľudia majú tendenciu mať viac telesného tuku ako dospelí s rovnakým BMI.
  • Ženy majú viac telesného tuku než svalov ako muži v prípade rovnakého BMI.
  • Svalnaté osoby a vysoko trénovaní športovci môžu mať vyššie BMI kvôli vyššiemu podielu svalovej hmoty.