Aminokyselina l-arginín. Je pre vás dôležitá a musíte ju dopĺňať?

Autor: Miroslav Beňo

Čo sa v článku dozviete…

 

Čo je L-arginín?

L-arginín sa považuje za aminokyselinu. Aminokyseliny sú stavebné kamene bielkovín a môžeme ich rozdeliť na esenciálne a neesenciálne. Neesenciálne aminokyseliny telo vytvára samo, ale esenciálne aminokyseliny nie. Preto je potrebné prijímať esenciálne aminokyseliny stravou (1).

L-arginín sa považuje za podmienečne esenciálnu kyselinu, čo znamená, že za určitých okolností a podmienok, ako sú tehotenstvo, dospievanie, kritické ochorenie a trauma sa stáva esenciálnou aminokyselinou (2).

L-arginín je nevyhnutný na výrobu oxidu dusnatého – signalizačnej molekuly, ktorá je potrebná pre rôzne telesné procesy a funkcie vrátane regulácie krvného obehu, mitochondriálnej funkcie a bunkovej komunikácie (1, 3).

Navyše pôsobí ako prekurzor iných aminokyselín, ako sú glutamát, prolín a kreatín a je dôležitý pre zdravie a správne fungovanie imunitného systému.

Arginín je potrebný pre vývoj T-buniek, čo sú biele krvinky nevyhnutné pre imunitnú odpoveď (2).

Pretože L-arginín zohráva v tele mnoho dôležitých úloh, nedostatok tejto aminokyseliny môže narušiť funkciu buniek a orgánov a spôsobiť vážne zdravotné problémy (2).

L-arginín sa vytvára niekoľkými spôsobmi. Môže sa syntetizovať z aminokyseliny citrulínu rozkladom bielkovín v tele alebo sa môže získať prostredníctvom bielkovín prijatých v strave (2). 

L-arginín sa nachádza v určitých potravinách bohatých na bielkoviny, ako sú mäso, hydina, mliečne výrobky, orechy, sójové výrobky a ryby. Uvádza sa, že priemerný denný príjem L-arginínu z potravy je 4-6 gramov (4).

Výskumy ukazujú, že typická západná strava poskytuje 25-30% celkového množstva arginínu v tele (5).

Okrem toho sa dá L-arginín získať užívaním výživových doplnkov, ktoré sú široko dostupné a predávajú sa vo forme prášku, tekutiny, kapsúl a tabliet v obchodoch s potravinami, lekárňach a online.

 

Pozitívne účinky L-arginínových doplnkov

Výživové doplnky s obsahom L-arginínu z rôznych dôvodov užívajú mnohé skupiny ľudí vrátane športovcov a ľudí s určitými zdravotnými problémami, ako sú vysoký krvný tlak. Používajú sa tiež v klinickom prostredí na liečbu ľudí s kritickým zdravotným stavom alebo so zraneniami.

Výskumy odhalili, že užívanie L-arginínového doplnku poskytuje mnoho možných zdravotných výhod. Výsledky sú však nejednotné a L-arginín navyše nemusí byť pri niektorých ochoreniach tak účinný ako uvádza mnoho spoločností zameraných na výrobu výživových doplnkov.

 

L-arginín zvyšuje športový výkon

Obmedzené dôkazy naznačujú, že doplnky s obsahom L-arginínu zlepšujú športový výkon tým, že zvyšujú hladinu oxidu dusnatého v tele, čo zväčšuje prietok krvi a okysličovanie svalov.

Randomizovaná štúdia na 56 futbalistoch z roku 2017 napríklad odhalila, že užívanie 2 gramov L-arginínu denne počas 45 dní výrazne zvýšilo v porovnaní s placebovou skupinou športový výkon (6).

Ďalšia malá štúdia na 9 mužoch preukázala, že účastníci, ktorí pili nápoj s obsahom 6 gramov L-arginínu hodinu pred intenzívnym cvičením, zaznamenali oproti placebovej skupine výrazné zvýšenie hladiny oxidu dusnatého a dokázali cvičiť dlhšie (7).

Väčšina štúdií skúmajúca tento vzťah však zistila, že L-arginín nie je prospešný pre zlepšenie športového výkonu (8, 9, 10, 11).

Prekurzor L-arginínu L-citrulín, ktorý sa spomína v tomto článku neskôr, môže byť na zvýšenie športového výkonu lepšou voľbou.

 

L-arginín reguluje krvný tlak

Výživové doplnky s obsahom L-arginínu majú pozitívne účinky pre ľudí s vysokým krvným tlakom.

Štúdie naznačujú, že L-arginínové doplnky pomáhajú znížiť systolický (horné číslo), ako aj diastolický (spodné číslo) krvný tlak.

L-arginín je nevyhnutný na výrobu oxidu dusnatého, ktorý je potrebný na uvoľnenie buniek v krvných cievach, ako aj na reguláciu krvného tlaku.

V roku 2016 sa pri preskúmaní 7 štúdií sa zistilo, že užívanie L-arginínu prerorálne aj intravenózne výrazne znižuje u dospelých s vysokým krvným tlakom systolický krvný tlak až o 5,4 mm/Hg a diastolický krvný tlak o 3,1 mm/Hg (1).

 

L-arginín pomáha liečiť kritické ochorenia

Arginín sa stáva esenciálnou aminokyselinou vtedy, keď je organizmus ohrozený stavmi ako sú infekcia a trauma, a je tak potrebné príjem arginínu kvôli fyziologickým požiadavkám výrazne zvýšiť.

Za týchto okolností telo nedokáže vytvoriť dostatočné množstvo arginínu, a arginín sa tak musí prijať z vonkajších zdrojov.

Nedostatok arginínu pri kritickom ochorení alebo po chirurgickom zákroku vedie k nepriaznivým účinkom ako sú zhoršená imunitná funkcia a prietok krvi. Aby sa predišlo týmto možným komplikáciám, v klinickom prostredí sa často používajú na liečbu rôznych ochorení výživové doplnky s obsahom arginínu.

Prerorálny alebo intravenózny arginín sa bežne používa na liečbu vážnych infekcií ako sú nekrotizujúca enterokolitída u dojčiat, sepsa, popáleniny, chronické ochorenia a rany, ako aj u pacientov pred chirurgickým zákrokom a po ňom a pacientov s traumou (5, 12).

 

L-arginín reguluje krvný tlak

Výskumy naznačujú, že L-arginín môže byť prospešný pre diabetikov, pretože zlepšuje metabolizmus glukózy a zmierňuje citlivosť na inzulín (13).

L-arginín je potrebný na výrobu oxidu dusnatého, ktorý je dôležitý pre zdravú funkciu buniek a správnu reakciu tela na inzulín. Inzulín je hormón, ktorý uvoľňuje cukor z krvi do buniek, kde sa využíva na tvorbu energie.

Zvýšenie hladiny oxidu dusnatého preto posilňuje správnu funkciu buniek vylučujúcich inzulín a pomáha telu efektívnejšie využívať cukor v krvi.

Niektoré výskumy odhalili, že dlhodobé užívanie výživových doplnkov s obsahom L-arginínu môže zabrániť u rizikových skupín vzniku cukrovky (14).

Štúdia na 144 ľuďoch so zhoršenou reguláciou cukru v krvi zistila, že podávanie 6,4 gramov L-arginínu denne počas 18 mesiacov znížilo oproti placebovej skupine riziko vzniku cukrovky počas nasledujúcich 90 mesiacov (14).

 

Ďalšie možné pozitívne účinky

Okrem možných priaznivých účinkov uvedených vyššie niektoré výskumy tiež ukazujú, že výživové doplnky s obsahom L-arginínu sú prospešné pri:

 • Liečbe erektilnej dysfunkcie. V roku 2019 sa pri preskúmaní 10 štúdií zistilo, že arginínové doplnky pri dávke 1,5-5 gramov denne v porovnaní s placebovou skupinou alebo skupinou bez liečby výrazne zmiernili erektilnú dysfunkciu (15).
 • Zlepšení prietoku krvi. Niektoré dôkazy naznačujú, že výživové doplnky s obsahom L-arginínu zlepšujú u niektorých skupín ľudí funkciu krvných ciev a prietok krvi. Výsledky štúdií sú však nejednotné a mnoho štúdií nepreukázalo žiadny pozitívny vplyv L-arginínu na prietok krvi (16, 17, 18, 19).
 • Liečbe a predchádzaní preeklampsie. Štúdie odhalili, že užívanie L-arginínu počas tehotenstva pomáha zabrániť vzniku preeklampsie a tiež liečiť preeklampsiu  ̶ nebezpečné ochorenie, pre ktoré je charakteristický vysoký krvný tlak a bielkovina v moči (20, 21).

 

Vyššie uvedený zoznam však nie je úplný: L-arginín sa tiež skúmal pri samostatnom použití alebo v kombinácii s inými výživovými doplnkami z hľadiska jeho možných priaznivých účinkov na ďalšie ochorenia ako sú obezita, srdcové ochorenia, rakovina, syndróm polycystických vaječníkov (PCOS), neplodnosť a úzkosť.

Výskumy týkajúce sa pozitívnych účinkov L-arginínu na tieto a iné ochorenia sú však obmedzené a neúplné, a preto sú v budúcnosti potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti (22).

Okrem vyššie uvedených možných výhod L-arginínu mnoho ľudí tiež užíva L-arginínové doplnky z ďalších dôvodov vrátane zníženia rizika prechladnutia a podpory chudnutia. Mnoho z týchto uvádzaných priaznivých účinkov však nie je podložených vedeckým výskumom.

 

Vedľajšie účinky a upozornenia

Pre inšpiráciu k cvičeniu a vhodnej strave uvádzame najlepšie tipy týkajúce sa zdravej životosprávy.

Výskumy celkovo preukázali, že dlhodobé (1 rok a viac) denné užívanie L-arginínu vo forme výživového doplnku je bezpečné a vo všeobecnosti dobre tolerované (14).

L-arginín však môže spôsobiť nepríjemné vedľajšie účinky vrátane nadúvania, bolesti brucha, nevoľnosti a hnačky, a to obzvlášť pri užívaní vo veľkých dávkach 9 a viac gramov denne (1).

Jedna 90-dňová štúdia na 142 dospelých ale preukázala, že denná dávka do 30 gramov  je dobre tolerovaná a nespája sa so žiadnymi vedľajšími účinkami. To znamená, že aj veľmi vysoké dávky L-arginínu sú zvyčajne bezpečné, najmä pri krátkodobom užívaní (23).

Hoci L-arginín má veľmi dobrý bezpečnostný profil, niektorí ľudia by nemali užívať výživové doplnky s obsahom arginínu.

Napríklad pre ľudí s astmou, cirhózou pečene, ochorením obličiek, nízkym krvným tlakom a deficitom guanidinoacetátmetyltransferázy (dedičné ochorenie, ktoré ovplyvňuje metabolizmus arginínu) nie je užívanie L-arginínu vhodné z dôvodu možných vedľajších účinkov (22).

 

Dávkovanie

Dávkovanie L-arginínu závisí od dôvodu užívania.

Štúdie skúmajúce účinky L-arginínu na krvný tlak napríklad použili dávky 6-30 gramov denne počas 2-24 týždňov (22, 23).

Výskum na ľuďoch s erektilnou dysfunkciou naznačuje, že užívanie 1,5-5 gramov L-arginínu denne môže výrazne zlepšiť priebeh tohto ochorenia (15, 22).

Pri použití na liečbu preeklampsie sa dávka zvyčajne pohybuje medzi 3-4 gramami denne počas 12 týždňov alebo do pôrodu, pričom pacientka je pod lekárskym dohľadom. L-arginín sa môže tiež tehotným ženám s vysokým krvným tlakom podávať v klinickom prostredí intravenózne (22, 24).

Aj keď sa vo výskumoch a klinických podmienkach často používajú vyššie dávky, odporúča sa neprekračovať dennú dávku L-arginínu 9 gramov, čím sa zabráni možným gastrointestinálnym vedľajším účinkom vrátane nevoľnosti, hnačky a nadúvania.

Podobne ako pri iných aminokyselinách, sa odporúča užívať L-arginín medzi jedlom, čo zabezpečí jeho maximálne vstrebanie (25).

 

Predávkovanie

Ako bolo uvedené vyššie, arginín sa vo všeobecnosti považuje za bezpečný, a to aj pri vysokých dávkach.

Je však možné užiť príliš vysokú dávku arginínu, čo je nebezpečné hlavne pre deti. Podrobnejšie sa tejto téme článok venuje neskôr.

 

Interakcie

L-arginín môže spôsobiť interakcie s určitými liekmi vrátane (22):

 •     liekov na vysoký krvný tlak: Enalapril, Losartan, Amlodipin, Furosemid a iné;
 •     liekov na erektilnú dysfunkciu: citrát sildenafilu (Viagra), Tadalafil a iné;
 •     liekov na riedenie krvi: Klopidogrel, Enoxaparin, Heparin, Warfarin a iné;
 •     antidiabetík: Inzulín, Pioglitazon, Glipizid a iné;
 •     liekov, ktoré  zvyšujú prietok krvi: Nitroglycerin, Isosorbid dinitrát, Isosorbit mononitrát a iné;
 •     diuretiká: Amilorid, Triamterén, Spironolactone, a iné.

 

Okrem toho môže L-arginín interagovať s určitými výživovými doplnkami a látkami vrátane (22):

 • byliniek a výživových doplnkov na vysoký krvný tlak: koenzým Q10, mačací pazúr, rybí olej, lýcium, žihľava dvojdomá, teanín a iné;
 • byliniek a výživových doplnkov na zníženie cukru v krvi: senovka grécka, ženšeň pravý, sibírsky ženšeň, guarová guma a iné;
 • byliniek a výživových doplnkov na riedenie krvi: klinček, archangelika, cesnak, ginkgo biloba, ženšeň pravý, kurkuma a iné;
 • xylitol: interakcie s týmto cukrovým alkoholom môžu spôsobiť nízku hladinu cukru v krvi.

 

Uchovávanie a manipulácia

L-arginínový doplnok uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Doplnok nevystavuje teplu ani vlhkosti.

 

Tehotenstvo a kojenie

Za určitých okolností, ako je preeklampsia, sa L-arginín užíva počas tehotenstva.

Zvyčajne užívanie L-arginínu počas tehotenstva z konkrétneho dôvodu, ako je preeklampsia alebo riziko vzniku preeklampsie a intrauterinnej rastovej retardácie plodu (IUGR) nariadi lekár, ktorý zároveň dohliada na zdravotný stav pacientky (22, 26).

Existujú dôkazy o tom, že výživové doplnky s obsahom L-arginínu zlepšujú tehotenské výsledky, ako aj zdravie plodu a matiek u žien z ekonomicky rozvinutých aj menej rozvinutých krajín.

Počas tehotenstva totiž telo kvôli vývoju plodu a rastu placenty potrebuje viac L-arginínu. Niekedy nie je možné zabezpečiť zvýšený príjem L-arginínu pomocou stravy, a to obzvlášť u žien z menej rozvinutých krajín bez prístupu k potravinám bohatým na bielkoviny (27).

Okrem toho, hoci je možné pokryť zvýšenú potrebu arginínu počas tehotenstva potravou, za určitých okolností môže byť potrebné užívať bielkovinové alebo aminokyselinové doplnky.

To sa môže vzťahovať na ženy, ktoré dodržiavajú striktnú diétu alebo zažívajú počas tehotenstva ťažkú nevoľnosť a vracanie, čo im znemožňuje prijať dostatok arginínu stravou.

Užívanie L-arginínu počas tehotenstva by však malo byť vždy schválené lekárom, ktorý by mal zároveň sledovať zdravotný stav pacientky. Pokiaľ ste tehotná a zvažujete užívanie L-arginínových doplnkov, pred užívaním sa poraďte so svojím lekárom.

Účinky doplnkov s obsahom L-arginínu neboli doposiaľ u kojacich žien skúmané. Je preto dôležité konzultovať s vašim lekárom bezpečnosť a vhodnosť užívania L-arginínových doplnkov počas kojenia.

 

Použitie u špecifických skupín ľudí

Bezpečnosť užívania L-arginínu bola preukázaná u mnohých skupín ľudí vrátane tehotných žien a starších ľudí. Niektorí ľudia, ako napríklad ľudia s ochorením pečene a obličiek, by však L-arginín nemali užívať (22).

L-arginínové doplnky niekedy tiež užívajú deti v klinickom prostredí a vo vhodných dávkach sa považujú za bezpečné. Na užívanie arginínu u detí by mal však vždy dohliadať lekár.

Pokiaľ to z lekárskeho hľadiska nie je potrebné a užívanie L-arginínu nenavrhne lekár, deťom sa L-arginín neodporúča užívať.

Je veľmi dôležité riadiť sa týmto odporúčaním, pretože príliš vysoká dávka L-arginínu môže vyvolať vážne vedľajšie účinky a môže mať dokonca aj fatálne následky (22).

 

Alternatíva L-arginínu

Po užití L-arginínu ho črevá a pečeň rýchlo metabolizujú skôr ako sa stihne dostať do systémového obehu. Niektorí ľudia preto tvrdia, že prekurzor L-arginínu L-citrulín môže byť na zvýšenie hladiny arginínu lepšou voľbou.

L-citrulín je aminokyselina, ktorá sa vo forme výživového doplnku môže používať ako alternatíva L-arginínu.

L-citrulín je neesenciálna aminokyselina, ktorá je prekurzorom L-arginínu. L-citrulín sa premieňa na L-arginín pomocou viacerých enzymatických reakcií, ktoré prebiehajú predovšetkým v obličkách (28).

Výskumy ukazujú, že výživové doplnky s obsahom L-citrulínu zvyšujú hladinu L-arginínu. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že L-citrulín zvyšuje hladinu arginínu efektívnejšie ako L-arginínové doplnky (29, 30, 31, 32, 33).

Výskumy tiež odhalili, že L-citrulínové doplnky majú rovnaké pozitívne účinky ako L-arginínové doplnky.

V niektorých štúdiách sa napríklad preukázalo, že podobne ako L-arginín, L-citrulín znižuje krvný tlak a zlepšuje erektilnú dysfunkciu (34, 35).

Štúdie navyše naznačujú, že L-citrulín užívaný samostatne alebo v kombinácii s L-arginínom zlepšuje u športovcov výkon a regeneráciu svalov (33, 36, 37, 38).

Okrem toho niektoré štúdie zistili, že citrulínové doplnky účinkujú na zlepšenie športového výkonu lepšie ako L-arginínové doplnky (39, 40).

Športovci preto môžu zaznamenať viac výhod pri užívaní L-citrulínu alebo pri kombinácii L-citrulínu s L-arginínom ako pri užívaní samotného L-arginínu.

Share This